Wednesday 31 July 2013

A new life.

Laat je rommel achter je.

Op een moment in je leven moet je je ontdoen van veel rommel.
Je verzamelt en bewaart enorm veel, spul dat je nooit meer gebruikt.
Alles neemt ruimte in beslag.
In je huis en in je hoofd.
Ruim op ………
En er is weer een gevoel van vrijheid om je heen.
Om te vullen met nieuwe dingen.
Laat het leven op je af komen, dag voor dag en geniet van iedere minuut.

Leave your clutter behind you.

At one time in your life you have to clear your clutter.
You gather and store lots of rubbish you never use.
Everything takes a space.
In your home and in your head.
Clear your clutter………..
There will be a feeling of freedom around you
To fill with new things.
Let life come to you day by day and enjoy every minute.

Oil on linen, 50x70 cm. 20x28"

No comments:

Post a Comment